PROGODO

PROJECTMANAGEMENT EN ADVIES VOOR BOUW & INFRA

Progodo, aangenaam! Maak kennis met hét onafhankelijke projectmanagement- en adviesbureau dat u kan helpen met de meest uiteenlopende bouwkundige en infra vraagstukken.

DIENST VERLENING

WAARMEE KAN PROGODO U HELPEN?

Of het nu gaat om de begeleiding van een ontwerptraject, een aanbesteding of een second opinion van een bouwplan, Progodo is u graag van dienst. Progodo heeft ervaring in uiteenlopende projecten zoals het realiseren van brandveiligheidsmaatregelen in een monumentaal gebouw, het uitbreiden van een tbs-kliniek en de verbouwing van het drukste treinstation van Nederland.

Project- en procesmanagement

Nieuwbouw- of verbouwprojecten vragen om een goede, gestructureerde aanpak. Een integrale aansturing van de ontwerpfase tot en met de nazorgfase zorgt voor een soepel verloop van het project. Met project- en procesmanagement van Progodo weet u zeker dat er alles aan gedaan wordt om uw project zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen.

Progodo heeft ervaring met projecten:

 • die gerealiseerd moeten worden in gebruik blijvende omgevingen of locaties;
 • in complexe omgevingen;
 • op het gebied van brandveiligheid waarbij ervoor gezorgd dient te worden dat gebouwen voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving;
 • in beveiligde omgevingen en gesloten inrichtingen;
 • in monumentale gebouwen.

Directievoering en contractmanagement

De realisatie van projecten is complex en vol risico’s. Progodo zet kennis en deskundigheid tijdens deze fase in om de belangen van de opdrachtgever optimaal te behartigen. Progodo kan u zowel ondersteunen met directievoering en (dagelijks) toezicht van een contract op basis van een bestek (UAV) als contractmanagement en kwaliteitsbewaking op basis van een design & build contract (UAV-GC). Progodo staat voor een resultaat- en risicogerichte aanpak. Om tot een succesvolle samenwerking te komen tijdens de realisatie is afstemming met de opdrachtgever en gebruiker net zo belangrijk als de afstemming met de aannemer.

Risicomanagement

Bij ieder project zijn er altijd risico’s die het gewenste resultaat kunnen bedreigen. Met een risicoanalyse van Progodo maakt u deze risico’s inzichtelijk en beter beheersbaar en daarmee heeft u meer grip op het uiteindelijke resultaat.

Second opinion bouwplannen

U bent niet helemaal zeker van uw zaak? Of u wilt simpelweg nóg meer verzekerd zijn van de aanpak van uw partner? Progodo geeft u graag een second opinion op het bouwplan dat aan u is gepresenteerd.

Aanbestedingen

Bij bouwprojecten is samenwerking met andere partijen en het uitbesteden van werkzaamheden gebruikelijk om de opgave te kunnen realiseren. Progodo helpt uw organisatie graag bij het maken van de keuzes, het opstellen van het aanbestedingsdossier en het begeleiden van uw aanbesteding om tot de juiste partijen te komen.

Nazorg en overdracht van projecten aan de beheerders

Na oplevering of ingebruikname kan het voorkomen dat een project overgedragen wordt aan een beheerder. Hoe omvangrijker en complexer het project des te belangrijker is het dat de overdracht goed is georganiseerd en tijdig in gang wordt gezet. Progodo regelmatig ingezet voor een soepele overdracht van projecten aan de beheerders.

Projecten

WAARMEE HEB IK MIJN OPDRACHTGEVERS GEHOLPEN?

Uit mijn opdrachtgevers blijkt de kwaliteit van de dienstverlening. Hieronder vindt u enkele recente projecten waaraan ik met trots heb mogen meewerken. Mocht u meer willen weten dan vertel ik u er graag over!

Verbouwing station Utrecht Centraal

Periode 2009 - heden
Opdrachtgever ProRail
Opdracht Ontwerpleider uitvoering voor verschillende projectonderdelen in meerdere fases van het project.
Werkzaamheden Projectmanagement
Nazorg en overdracht van project aan de beheerders.
Verantwoordelijkheden Uitwerking, realisatie en afstemming van de (tijdelijke) commercie in het station met NS en overige stakeholders. Het begeleiden van het ontwerptraject en de aanbestedingen voor de realisatie van: een perrongebouw, een ontruimingsinstallatie en aanpassing van de bewegwijzering op de perrons en een bestek voor de restwerkzaamheden van het project. Verzorgen van tijdelijke en definitieve vergunningsaanvragen. Aanspreekpunt voor gemeente en brandweer ten aanzien van de vergunningsvoorwaarden voor de verbouwing van de stationshal. Uitwerking en realisatie van de afrondende werkzaamheden na oplevering. Overdracht van het project en bijbehorende documenten van de projectorganisatie aan de beheerorganisaties van ProRail en NS.

Verbouwing station Utrecht Centraal

Nieuwe huisvesting Pieter Baan Centrum

Periode2013 – heden
OpdrachtgeverRijksvastgoedbedrijf
OpdrachtProjectmanager voor de huisvesting van het Pieter Baan Centrum, dat nu gehuisvest is in Utrecht, bij de tbs-kliniek Oostvaarderkliniek Almere. De verhuizing staat gepland voor 2018. Er wordt een nieuwbouw met kantoorruimte en arbeidszalen, een sportveld, parkeerterrein en een separaat entreegebouw gerealiseerd. De gebouwen worden voorzien van de bijbehorende beveiligingsinstallaties zoals in- en uitbraakdetectie en camera’s.
WerkzaamhedenProjectmanagement
VerantwoordelijkhedenHet begeleiden van het ontwerptraject, het verzorgen van verschillende Europese aanbestedingen (ontwerp, directievoering & toezicht en realisatie) en verantwoordelijk voor de realisatiefase.


Diverse verbouwingen Oostvaarderskliniek Almere

Periode2011 - heden
OpdrachtgeverRijksvastgoedbedrijf
Opdracht Projectmanager voor verschillende projecten.
 • Herstelproject: onder andere is gerealiseerd een klimaatplafond (2.600 m2 bvo) in het in gebruik blijvend hoofdgebouw bestaande uit kantoren en patiëntenkamers. Daarnaast is de riolering en verwarmingsinstallatie in diverse gebouwen aangepast, het gebouwbeheersysteem opnieuw ingeregeld en zijn verschillende gevellekkages verholpen.
 • Het vervangen van de brandkleppen in alle patiëntenkamers (170 stuks) en reinigen van alle luchtkanalen.
 • Tijdelijke aanpassing van een woonafdeling voor tbs-patiënten.
WerkzaamhedenProjectmanagement
VerantwoordelijkhedenVanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en overdracht aan de beheerder.

Diverse verbouwingen Oostvaarderskliniek Almere

Aanpassing inbouwpakket van verscheidende kantoorgebouwen

Periode2011 - 2014
OpdrachtgeverRijksgebouwendienst
Opdracht Integraal projectverantwoordelijke voor de realisatie van een nieuw inbouwpakket in een drietal verschillende kantoorpanden voor de volgende instanties:
 • Inspectie SZW in Eindhoven (1.400 m2bvo);
 • Raad voor de Kinderbescherming in ‘s-Hertogenbosch (1.200 m2 bvo);
 • Immigratie en Naturalisatiedienst in ‘s-Hertogenbosch (3.700 m2 bvo);
WerkzaamhedenProjectmanagement
VerantwoordelijkhedenVanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en de overdracht aan de beheerder.

Raad voor de Kinderbescherming in ‘s-Hertogenbosch

Immigratie en Naturalisatiedienst in ’s-Hertogenbosch

Brandveiligheidsprojecten

Periode2009 – 2014
OpdrachtgeverRijksgebouwendienst
Opdracht Integraal projectverantwoordelijke om verschillende gebouwen te laten voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van brandveiligheid.

Een drietal gebouwen zijn in afzonderlijke projecten aangepakt:
 • Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht. Het archief van Limburg is een complex bestaande uit een viertal monumentale gebouwen waarbij in de jaren negentig ondergronds een uitbreiding van de archieven heeft plaatsgevonden (8.000 m2 bvo);
 • kantoorgebouw van Rijkswaterstaat in Maastricht (15.000 m2 bvo);
 • Rechtbank Roermond (11.750 m2 bvo);
WerkzaamhedenProjectmanagement
VerantwoordelijkhedenVanaf de initiatieffase tot en met de oplevering en de overdracht aan de beheerder.

Regionaal Historisch Centrum Limburg in Maastricht

Kantoorgebouw van Rijkswaterstaat in Maastricht

Rechtbank Roermond

Tbs-kliniek de Corridor in Zeeland

Periode2009 - 2013
OpdrachtgeverRijksgebouwendienst
OpdrachtProjectmanager voor de afronding van het project nieuwbouw longstay TBS Zeeland.
WerkzaamhedenProjectmanagement
Nazorg en overdracht van project aan de beheerder.
VerantwoordelijkhedenAfronding van de ontwerpfase, aanbesteding en realisatie van de terreininrichting. Afronding van de renovatie van de bestaande portiersloge en de nieuwbouw van een woongebouw inclusief de daarbij behorende beveiligingsinstallaties zoals in- en uitbraakdetectie en toegangscontrole. Uitwerking en realisatie van de afrondende werkzaamheden na oplevering. Overdracht van het project aan de beheerorganisatie van de Pompestichting.

Tbs-kliniek de Corridor in Zeeland

OVER PROGODO

WIE IS PROGODO?

Progodo begeleidt bouwkundige- en infraprojecten

Al ruim acht jaar zorgt Progodo ervoor dat de projecten van zijn klanten van initiatief tot en met ingebruikname zo doelmatig en doeltreffend mogelijk verlopen. Zoals het binnen de bouw betaamt is Progodo niet bang om de handen uit de mouwen te steken. Daarnaast is het goed om te zeggen waar het op staat. Progodo staat voor duidelijkheid en resultaat.

De kernwaarden

Iedere opdracht is anders en vraagt om een unieke benadering. Wat de aard van de opdracht ook is, kernwaarden staan altijd voor het beoogde resultaat.

Proactief

Progodo houdt niet van verrassingen. Als het van belang is voor het eindresultaat wordt ook ongevraagd advies gegeven om tot het beste resultaat te komen. Om binnen de afgesproken kaders de opgave te kunnen realiseren moet soms worden doorgepakt. Ook als dit niet tot de opdracht behoort.

Oog voor omgeving

Progodo is vaak betrokken bij opdrachten in complexe omgevingen waarbij verbouwd wordt met de ‘winkel’ open. Dit vraagt om extra aandacht voor zowel de belangen van de omgeving, communicatie als ten aanzien van de randvoorwaarden voor de realisatie.

Gedreven

Progodo staat altijd voor u klaar. Altijd. Projecten stoppen nou eenmaal niet om vijf uur. Progodo houdt altijd het einddoel voor ogen, ook wanneer het nieuw ontgonnen terrein is. Progodo staat voor resultaat.

Pragmatisch

Progodo combineert een nuchtere kijk met een hands on mentaliteit. Progodo weet van aanpakken en zoek altijd naar een praktische oplossing voor uw vraagstuk. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Oog voor detail

Progodo is immer kritisch, zorgvuldig en streeft naar perfectie. De kwaliteit van de oplossing zit hem vrijwel altijd in de details. Details die vaak van grote invloed zijn op de kwaliteit van het eindresultaat.

DE PERSOON ACHTER PROGODO

GUIDO GOVERS

Mijn naam is Guido Govers. Al ruim acht jaar ben ik persoonlijk betrokken bij uiteenlopende complexe bouwprojecten. Ik help mijn opdrachtgevers om hun plannen, hoe moeilijk ze soms ook zijn, te realiseren.

Ik heb een voorliefde voor complexe bouwopgaves die zich in de ontwerpfase bevinden, op het snijvlak van ontwerp en uitvoering. Ik ben ervan overtuigd dat het begrijpen van de achterliggende behoefte van de opdrachtgever doorslaggevend is bij het realiseren van een project. Daarnaast geloof ik dat heldere communicatie met alle betrokken partijen het allerbelangrijkste is voor het realiseren van uw vraagstuk.

Ik ben in 2005 afgestudeerd aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven in de afstudeerrichtingen Constructief Ontwerpen en Uitvoeringstechniek. In 2010 heb ik mijn Master of Business Administration behaald aan de TSM Business School in Enschede. Door mijn multidisciplinaire achtergrond ben ik in staat om complexe projecten vanuit verschillende invalshoeken te doorgronden.

Meer weten? Laten we een afspraak maken om te kijken wat ik voor u kan betekenen!